Kezelési utasítás


Kezelési utasítás villanypásztorhoz

Vigyázat! A készülék nagyfeszültséggel működik! A készülék fedelét feszültség alatt eltávolítani tilos!
A készülék nagyfeszültségű (10-12 kilovoltos) impulzusokat állít elő, kb. 1-1,5 másodpercenként egyet.
A készüléket óvja víztől, csapadéktól, közvetlen napsütéstől!
SOHA NE BONTSA A FÖLDELÉST AMÍG AZ ŐRZŐSZÁL RÁ VAN KÖTVE A KÉSZÜLÉKRE!
mert az a készülék tönkremenetelét okozza.
A SZIKRAKÖZT SOHA NE VEGYE NAGYOBBRA, ÉS NE TÁVOLÍTSA EL! (két réz vezető, melynek két csúcsa közti távolság maximum 10 mm lehet) A szikraközt csökkenteni lehet, ezzel a kimenő feszültséget határolja kisebbre. Ezt a lemezkék rögzítő csavarjának lazítása nélkül kell megoldani, a lemezkék végeinek egymáshoz közelebb hajlításával. A lovak érzékenyebbek, őrzésük estén célszerű a szikraközt összevenni 3-5mm-re, különösen rövid szakasz esetén. Üresjárat és rövid őrzőrendszer esetén a szikraköz biztosítja a kisülést, hogy a feszültség ne nőjön káros nagyságúra. Ha rövid a készülékre kötött vezeték hossza, akkor a szikraközön szikra keletkezik, de ez így természetes. Ha elég hosszú a készülékre kötött őrző vezeték hossza ahhoz, hogy beterhelje a készüléket, akkor megszűnik a szikraközön a szikrázás. Ha a vezeték közepes hosszúságú, akkor azon a határon van, hogy a szikraközön nem minden impulzusnál keletkezik szikra.

A készülék üzembe helyezése:
A bekötéshez a készülék jobb oldalán található villám és föld jelölésű csavart használja.
A bal oldalon található plusz mínusz jelölésű csavart csak akkumulátoros üzem esetén használja,
egyéb esetben ne kössön rá semmit, mert úgy a készülék tönkremenetelét okozza.
Csatlakoztassa a villanypásztor kimenetét az őrző hálózathoz:
- a föld jelölésű csavart (min.: 2,5mm2-es hajlékony réz erű vezetékkel)
kösse össze a földelő szondával (földelő szonda hossza 1,5-2m)
- a villám jelölésű csavart (erős szigetelésű vezetékkel) kösse az őrző vezetékrendszerre.
Ezután csatlakoztassa a hálózatba a hálózati kábelt, majd kapcsolja fel a készüléket.

Az őrzőszálat és a földelést tilos összekötni egymással. Több szál vezeték esetén legalább egy helyen közösíteni kell őket. Az őrzőszálnak nem kell magába visszatérő kört alkotnia. Ha az őrzőrendszer rá van csatlakoztatva a készülékre, akkor a földelést és a készüléket összekötő vezetéket tilos megbontani, nem léphet fel kontakthiba, vagy szakadás, mert a készülék tönkremenetelét okozza. Erre különösen ügyeljen!

A működés ellenőrzése:
Egy szigetelt vezeték (kb. 1m) mind a két végét csupaszítsa le. Az egyik végét kösse egy hosszabb szög nyakára, melyet bárhol le tud szúrni a földbe a villanypásztor vezeték nyomvonala mellett. Ezután a vezeték másik végét közelítse az őrző vezetékrendszer valamely pontjához, ügyelve arra, hogy a vezetéknek csak a szigetelt részét fogja. 3-5 milliméter közelségbe érve szikrának kell keletkeznie. Ha ez esetleg nem következne be, akkor az őrző vezetékrendszerben szigetelési probléma van, letestelődik valahol, vagy esetleg elszakadtak az őrző vezetékben levő vezetőszálak.

Amennyiben nincs szikra, a készülék működését úgy tudja ellenőrizni, hogy kikapcsolt állapotban lebontja a készülék villám jelölésű pontjáról az őrző vezetékrendszert, majd a készüléket bekapcsolva szikrának kell keletkeznie a szikraközön. Ekkor jó a készülék, a hiba a vezetékrendszerben van.
A földelést tilos addig lebontani, míg az őrzőszál a villám jelölésű pontra rá van kötve, mert ez a készülék tönkremenetelét okozza. A készülék földelés nélkül csak abban az esetben üzemeltethető, ha az őrzőszál sincs rákötve a villám jelölésű kivezetésre.

Garancia 1év. További 2évig alkatrész áron biztosítjuk a javítást.
Nem rendeltetésszerű használat a garancia megszűnését vonja maga után.

Az őrzőszálnak nem kell önmagába visszatérő kört alkotnia.

A szikraközt eltávolítani (két lemezke) vagy 10 millimétertől nagyobbra állítani tilos!
A földelés vezetékét megbontani, amíg az őrzőszál a készülékhez csatlakoztatva van tilos!
Földelést csak a készülék föld pontjánál kell kialakítani!
A készülék fedelét feszültség alatt eltávolítani tilos!