Kezelési utasítás


Kezelési utasítás villanypásztorhoz

Vigyázat ! A készülék nagyfeszültséggel működik !
A készülék fedelét feszültség alatt eltávolítani tilos!A készülék nagyfeszültségű – 10-12 kilovoltos - impulzusokat állít elő, kb. másodpercenként egyet. Ez még a nagyszőrű állatoknál is hatásos. A készüléket óvja víztől, csapadéktól, közvetlen napsütéstől! SOHA NE BONTSA A FÖLDELÉST AMÍG AZ ŐRZŐSZÁL RÁ VAN KÖTVE A KÉSZÜLÉKRE! Mert a készülék tönkremenetelét okozza. A SZIKRAKÖZT SOHA NE VEGYE NAGYOBBRA, ÉS NE TÁVOLÍTSA EL! (két rézdrót, melynek két csúcsa közti távolság maximum 10 mm lehet) –mert a készülék károsan magas feszültséget adhat ki. A szikraközt csökkenteni lehet. Ezt a rézdrótok rögzítő csavarjának lazítása nélkül kell megoldani, a rézdrótok végeinek egymáshoz közelebb hajlításával. Lovak esetén célszerű a szikraközt összevenni 3-5mm-re, különösen rövid szakasz esetén. A lovak nem jól tűrik a túl nagy feszültséget. Üres járatás és rövid őrzőrendszer esetén a szikraköz biztosítja a kisülést, és hogy a feszültség ne nőjön káros nagyságúra. A szikraközön megszűnik a szikrázás ha csatlakoztatva van a villanypásztor az őrző vezetékrendszerhez. Ha a rákötött vezetékrendszer túl rövid, akkor szikrázhat a szikraközön - ez így jó a működés szempontjából.
A készülék üzembe helyezése: A bekötéshez a készülék jobb oldalán található villám és föld jelölést használja. A bal oldalon található plusz mínusz jelölést csak akkumulátoros üzem esetén használja, egyéb esetben ne kössön rá semmit, mert úgy a készülék tönkremenetelét okozza. Csatlakoztassa a villanypásztor kimenetét az őrző hálózathoz: - a föld jelölésű csavart egy földelő szondával a földbe, - a villám jelölésű csavart (egy erős szigetelésű vezetékkel) az őrző vezetékrendszerre. Ezután csatlakoztassa a hálózatba a hálózati kábelt, majd kapcsolja fel a készüléket.
Az őrzőszálat és a földelést tilos összekötni egymással. Több szál vezeték esetén egy helyen közösíteni kell őket. Az őrzőszálnak nem kell magába visszatérő kört alkotnia. A földelő szondának egy kb 1,5-2 m körüli hosszúságú vasat üssön le a földbe, és erre kösse a föld jelölésű kimenetet, egy külön vezetékkel, ami minimum 2,5négyzetmiliméter keresztmetszetű legyen, mindenképp csavaros kötéssel rögzítse. Ha az őrzőrendszer rá van csatlakoztatva a készülékre, akkor a földelést és a készüléket összekötő vezetékben nem léphet fel kontakthiba, vagy szakadás, mert a készülék tönkremenetelét okozza. Erre különösen ügyeljen!
A tökéletes működés ellenőrzése: Vegyen a kezébe egy darab szigetelt vezetéket, mely a két végén csupaszított. Először az egyik végét a földelő szondához nyomja, ügyelve arra, hogy a vezetéknek csak a szigetelését fogja, majd ezután a vezeték másik végét közelítse az őrző vezetékrendszer valamely pontjához. Pár milliméter közelségbe érve szikrának kell keletkeznie. Ha ez esetleg nem következne be, akkor az őrző vezetékrendszerben szigetelési probléma van. Ettől még egyszerűbb módja, ha leszakítunk egy zöld fűszálat, azzal érintjük meg a vezetéket úgy, hogy a vezeték és kezünk között kb. 15cm legyen a fűszál hossza. Ha nem érezzük az elektromos impulzusok csípéseit, akkor csökkentsük a vezeték és a kezünk közti távolságot. Legalább öt centiméterről kell hogy érezzük, természetesen a cipőnk talpának szigetelésétől is függ a távolság. A fűszál ellenállása és a cipőnk szigetelése is csökkenti az általunk érzett impulzusokat, úgyhogy nem kell félni csak apró csípéseket fogunk érezni. Az állatoknak cipő és fűszál nélkül sokkal rosszabb. Amennyiben nincsen szikra, vagy nem érzi a fűszállal a csípéseket, a készülék működését úgy tudja ellenőrizni, hogy lebontja a készülék villám jelölésű pontjáról az őrző vezetékrendszert, (kikapcsolt állapotban) majd bekapcsolja a készüléket, ekkor a szikraközön szikráznia kell. A földelést tilos addig lebontani míg az őrzőszál a villám jelölésű pontra rá van kötve – a készülék tönkremenetelét okozza.
A szikraközt eltávolítani (két rézdrót) vagy 10 milimétertől nagyobbra állítani tilos! A földelés vezetékét megbontani, amíg az őrzőszál a készülékhez csatlakoztatva van tilos! Földelést csak a készülék föld pontjánál kell kialakítani! A készülék fedelét feszültség alatt eltávolítani tilos!